Geschiedenis

Het was in het voorjaar van 1998 dat de groep werd opgericht. Na een oproep in de plaatselijke kerkbladen, meldden zich zo’n 30 zangers en zangeressen.

Er werd een ontmoetingsavond gepland, een oefen avond en locatie gezocht en de Gospelgroep was geboren. De muzikale begeleiding werd in de aanloop fase opgelost door alle muziek op band te zetten, zodat er geoefend kon worden.

Gast dirigent Herman Veltrop was bereid om de groep een jaartje te dirigeren en zo kon “het zingen” van start gaan. Al gauw werd de groep gevraagd om aan diensten mee te werken en traden we in het openbaar op.

Godiva betekent: Gods Gave

Na een jaartje werd Herman Boerman onze dirigent en pianist. Na een tijdje kwam Trijntje Botter de begeleiding versterken met het keyboard. In 2007 werd de leiding overgenomen door Quintus Sachs. Wel bleef Herman ons begeleiden op de piano. In 2009 nam Jeroen Herben het stokje over van Quintus Sachs. In januari 2011 stopte Herman met het begeleiden van Godiva en toen nam Jeroen ook de begeleiding op de piano over.

Helaas stopte Jeroen wegens het volgen van een studie in juli 2011 ook met het begeleiden van Godiva. In september nam Paula Claassen uit Darp het stokje over. Per 1 febr. 2012 heeft Trijntje Botter de leiding over het koor. Trijntje begeleidt het koor al jarenlang op het keyboard en is dus een goede bekende van het koor.

Op 4 september 2010 bestond Godiva 12 ½ jaar, ter ere hiervan heeft Godiva een concert gehouden op 20 november 2010 in de Ned. Hervormde Kerk te Lutten.

Reacties zijn gesloten.